Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда

Земята е само една и ние, хората, сме длъжни да се грижим за природата и за опазването на околната среда 22.04.2020

Аграрният университет разпространява знания, съхранява и обогатява опита в опознаването и изучаването на земята и нейните блага. Затова Висшето училище е най-пряко свързано с тематиката на празника, чийто юбилей ще честваме през настоящата година.

На 22 април 2020 г. Международният ден на Земята, признат за най-голямото събитие в съвременната цивилизация, отбелязва своята 50-годишнина. Целта е хората по света да се обединят в защита на природата и околната среда. В България  празникът се чества от 1993 година.

Всяка година организацията „Международна мрежа за Деня на Земята“ се фокусира върху актуална тема, свързана с опазването на планетата. Темата на кампанията тази година е Действия срещу изменението на климата” – най-значимото предизвикателство на нашето съвремие за бъдещето на човечеството.

Отбелязването на Деня на Земята е единен отговор на съвместните усилия за разрешаване на екологични проблеми в световен мащаб. Природата има способността да промени изцяло живота ни за секунди. Наводнения, урагани, периоди на големи горещини, горски пожари, безводие и суши настъпват по целия свят и стотици хора, животни и растителни видове загиват. Екстремните метеорологични условия във всички краища на Земята са  сериозна заплаха, която изисква реални действия за опазване на биологичното разнообразие.

Тази година честването на празника е в условията на извънредни мерки поради епидемията от новия коронавирус. Това е и една от причините Глобалното движение за изменение на климата, водено от младежки климатични групи, в координация с Международната мрежа за Деня на Земята да постави нов глобален стандарт за празника през 2020 г. – хората да се обединят в търсенето на креативни, иновативни, смели и амбициозни решения, необходими за посрещане на промените в климата и за използване на огромните възможности за бъдеще с ниски нива на въглеродни емисии.

Това изисква постоянна съвместна работа с международни партньори на всички нива – от бизнеса до местните, регионалните власти, правителствата и научните среди. Всяко живо същество има уникална стойност и играе важна роля като потребител, избирател и член на общност в името на промяната. Всеки от нас може отговорно да даде своя принос за възстановяване на планетата, независимо къде се намира, като участва в различни инициативи.

Повече информация относно инициативите и възможностите всеки да се включи в отбелязването на Деня на Земята може да получите на следния линк:

 https://www.earthday.org/earth-day-2020/ .