Моята професия - моето бъдеще

Моята професия - моето бъдеще 22.05.2020

Аграрен университет - Пловдив е партньор на инициативата „Моята професия – моето бъдеще”, организирана от Портала на българските общини KМЕТА.bg, под патронажа на Министерството на труда и социалната политика.

До 14.06.2020 г. студентите, които имат желание да участват в кампанията, могат да изготвят авторски проект по конкретно зададена тема или направление в избрана професионална област и да посочат за коя компания е разработен проектът.

Компетентно жури ще оцени подадените предложения и ще определи победителите в националната кампания. Всяка от фирмите има право да избере само един победител по обявената тема, на когото да връчи парична награда в размер на две хиляди лева.

На избраните студенти ще бъде предоставена и възможност за кариерно развитие в съответната компания, по нейна преценка.

Подробна информация е публикувана на интернет страницата: Kmeta.bg