Настанителна кампания 2019-2020 г.

Настанителна кампания 2019-2020 г. 17.06.2019

НАСТАНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

2019-2020г.

Молим Ви,  при неяснота да се свържете с нас:  

0895223357 - Сияна Петкова 
0878158515 – Кристияна Зевгелиева

I.СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  (за студенти от I-ви до IV-ти курс,  магистри и докторанти)  17.06.2019г.  –  31.07.2019г.

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ (за студенти, II, III, IV курс, магистри и докторанти):
1. Молба-декларация с успех от предходните два семестъра
2. Уверение заверено от съответния деканат за записан семестър
*уверението може да представите както при кандидатстването, така и при настаняването за общежитие.
( документите се закупуват от книжарницата, разположена до входа на университета)

Студентите без невзети изпити за целият период на обучение са с предимство при настаняването!

III. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

В кабинет №118 до кандидат-студентски офис на Аграрен университет– Пловдив, Факултет по Лозаро – градинарство (виж картата).

РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ –
9:00ч. –12:00ч.
13:00ч. - 16:00ч.
(Понеделник – Петък)

Документи могат да бъдат изпратени и по пощенски път или куриер на следния адрес:

гр. Пловдив – ПК 4000
Аграрен университет – Пловдив
Бул. Мендеелев 12
За студентски съвет

IV.КЛАСИРАНЕ
1.Обявяване на класирането в сайта на Аграрен университет Пловдив -  www.au-plovdiv.bg  -   от 02 до 06.09.2018г.
2. Класирането ще се извърши на база успех и брой невзети изпити.
3. Настаняване  по следният график:

  • Студенти IV-ти курс, докторанти и пребиваващи през летния период студенти - 09.09.2019г.
  • Студенти III-ти курс          -       10.09.2019г.
  • Студенти II-ри курс           -       11.09.2019г. 
  • Студенти  I-ви курс            -      12 и 13 .09.2019г.   

РАБОТНО ВРЕМЕ ПРИ НАСТАНЯВАНЕТО – 8:00 – 15:00 часа
В КАБИНЕТ № 29 – Департамента по езикова подготовка и спорт

За повече информация, моля натиснете тук.