Обява за свободна позиция - агроном във фирма АГРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Обява за свободна позиция - агроном във фирма АГРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД 29.06.2020

„АГРИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е компания, чиято основна дейност е търговия със семена и разсади на зеленчукови култури. Фирмата е част от структура, която обхваща Балканските страни и разполага със съвременна производствена база в района на град Солун. За своя екип в България, компанията се нуждае от специалист, който да отговаря на следните изисквания :

АГРОНОМ - консултации и продажби за Югозападна България:

- Консултира земеделски производители, подпомага дейността им през целия процес на отглеждане на продуктите , предлагани от АГРИС България ЕООД;
- Информира търговци и производители относно нови сортове на продуктите, предлагани от АГРИС България ЕООД;
- Участва в срещи, презентации и изложения ;
- Поддържа база данни с всички контакти на клиенти,  и поддръжка регистър на всички посетени от него земеделски производители и търговци, занимаващи се с разпространението на семена и разсади;
- Проследява  и подкрепя цялостно процеса по отглеждането на продуктите  и поддържа връзка с партньорите;

Изисквания към кандидатите:
• Висше образование, специалност „Агрономство“ ;
• Владеене на английски език – задължително;
• Професионален опит в областта – препоръчителен;
• Много добри компютърни умения - познания по MS Office /MS Word, MS Excel;
• Свидетелство за правоуправление на МПС и възможност за интензивни пътувания;
• Умения за работа в динамична среда;
• Мотивирана личност с желание за работа в екип;
• Проява на инициативност и самостоятелност.

Какво можете да очаквате: 
• Трудов договор;
• Конкурентно възнаграждение и служебен автомобил;
• Работа в екип в рамките на ясна структура на отговорностите;

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете ни следните документи:
• Професионална автобиография
• Копие от диплом и приложения за завършено висше образование
• Други документи за допълнителни квалификации

За допълнителна информация, можете да посетите нашия сайт:
https://www.agrishorticulture....