Предприемачи в науката

Предприемачи в науката 10.06.2020

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с практическа приложимост.

През 2020 г. Програмата е отворена за докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в направленията: Инженерни науки, Нови материали, Нови технологии.

Програмата включва два етапа:
1) Обучение Предприемачи в науката - 23 септември – 2 декември 2020 г.
2) Конкурс за награда Предприемач в науката с награден фонд в размер на 30 000 лв. - 16 декември 2020 г.

Основната цел на проекта е изграждане на предприемаческо мислене и умения, които ще помогнат на учените да продължат своята научна работа в областта на индустрията, да създадат партньорства, да получат финансиране за стартиране на бизнес и да изградят професионална кариера.

Кандидатите е необходимо да попълнят Формуляр за кандидатстване в срок до 31 август 2020 г. 

Подробна информация за процедурата по Програмата може да откриете на Интернет страницата:
https://karollknowledge.bg/%d0...