Проф. Христина Янчева – член на УС на Съвета на ректорите

Проф. Христина Янчева – член на УС на Съвета на ректорите 09.07.2020

Ректорът на Аграрния университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева е избрана за член на Управителния съвет на Съвета на ректорите в Р България. 

На 7 юли 2020 г. в София се проведе Общо събрание на Съвета на ректорите, на което проф. Любен Тотев направи отчет на действащото до момента ръководство.
Новият председател на Съвета на ректорите на висшите училища е проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“.

Съветът на ректорите е важен консултативен орган, който изразява и защитава общите интереси на висшите училища пред държавните институции и обществеността, подпомага своите членове при отстояване на общите им интереси и реализиране на техните отговорности, участва във формирането на държавната политика в областта на висшето образование и научните изследвания, подпомага и развива доброто сътрудничество между висшите училища, както и сътрудничеството между висшите училища и други образователни, научни и обществени организации, съдейства за разширяване на международното сътрудничество в системата на висшите училища, образованието, науката и иновациите.