Символично връчване на ключовете за новия Учебен център за практическо обучение

Символично връчване на ключовете за новия Учебен център за практическо обучение 18.09.2019

В първия ден на новата учебна година Ректорът на АУ проф. Янчева обяви разпределението на залите и връчи картите за достъп до учебния център, чието изграждане се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на обща стойност 3 499 928.11 лева. Центърът бе официално открит през пролетта т.г., но реално влиза в експлоатация с новата академична година.

В Учебния център са обзаведени и оборудвани специализирани и лекционни зали за практическо обучение, хранилища, подготвителни помещения, кабинети на преподавателите, административни помещения, интерактивни зали за учебни презентации и семинари, за предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса и за приложение на информационните технологии в растителната защита.

Организирането на качествена образователна среда създава възможности за въвеждане на нови методи на обучение, които ще повишат интереса на студентите, ще гарантира последващото им успешно реализиране на пазара на труда и ще увеличи атрактивността на професионални направления Растениевъдство и Растителна защита. Създадени са условия за задълбочаване на връзката между практическото обучение по целевите направления и реалния сектор, съответстващи на изискванията на бизнеса.