​Стажантска програма „Развитие“ в КЦМ АД

​Стажантска програма „Развитие“ в КЦМ АД 24.04.2020

Възможност за стаж за студенти по специалностите Химия, Анализ и контрол и Химия с английски език, в КЦМ АД, безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали и сплави.

КЦМ АД гр. Пловдив обявява 2 стажантски места за 3 месеца (юли, август и септември)

Позициите са в отдел „Развитие и изследване“ за Технолог, химик (стажант)

Описание на дейностите:

 • Лабораторно-изследователска работа в областта на цветната металургия;
 • Разработване на методики и протоколи при моделиране на процеси от производствената схема на КЦМ АД;
 • Развиване и подобряване на вече съществуващи технологии и получаване на нови пазарни продукти;
 • Информиране и прилагане на нови практики и добри технологични решения в областта на металургията, неорганичната химия, вторичната металургия и оползотворяване на отпадни суровини.

Условия на стажа:

 • Трудов договор
 • Месечно възнаграждение
 • Осигурителен стаж 
 • Пълно работно време
 • Дневен режим на работа
 • Осигурена храна
 • Безплатен транспорт
 • Напътствия от ментор

За да кандидатствате, изпратете Вашето CV на e-mail: minka.bakalova@kcm.bg

За контакти: 032/609 281, Минка Бакалова, Ръководител отдел ЧР