Съобщение за докторанти

Съобщение за докторанти 03.06.2020

УВАЖАЕМИ ДОКТОРАНТИ,

След 22.06.2020 г. ще се проведе курс по Методика на обучението с хорариум 15 часа лекции и 15 часа упражнения. 

Курсът ще се ръководи от проф. д-р Тоня Георгиева

Моля, желаещите да посещават курса да подадат заявление в офис 222 на РЗА. Телефон за контакти: 032/654231