Фонд „Научни изследвания“ ще обяви нови конкурси за фундаментални научни изследвания и повишаване на научния капацитет

Фонд „Научни изследвания“ ще обяви нови конкурси за фундаментални научни изследвания и повишаване на научния капацитет 03.07.2020

Одобрен е бюджет до 4 млн. лв. за 2020 г. за провеждане на нов конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания във всички области с цел да се насърчи провеждането на качествени научни изследвания и проучвания, обвързани с актуалните обществени предизвикателства.

Предвидени са и до 1,3 млн. лева за финансиране на Националната научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“. Програмата се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, като се наблюдава и координира от Министерство на науката и образованието. 

Основната цел на Програмата е да се повиши броят на утвърдените и водещи учени, които развиват съвременни научни изследвания и въвеждат иновации в образователния процес във висшите училища.

Ще бъдат обсъдени и възможности за осигуряване на средства за обявяване на конкурс за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти при условия, подобни на конкурса от 2019 г.

Конкурсите предстои да бъдат обявени до края на месец юли със срок за подаване на проектните предложения през втората половина на месец септември.

Подробна информация ще бъде публикувана на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“.