Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника

Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника 05.06.2020

Международният университетски консорциум по аграрно инженерство (International University Consortium for Agricultural Engineering), в който Аграрният университет – Пловдив е пълноправен член от 2019 г., организира Шесто международно студентско съревнование за иновации в областта на интелигентната земеделска техника. 

Краен срок за подаване на проектите за участие – 16 септември 2020 г.

Повече подробности в прикачения файл.