Customer`s Profile

Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на работниците, служителите и преподавателите на АУ - Пловдив

.

Ремонт на Спортен комплекс на Аграрен университет - Пловдив

.

Доставка на атомно-емисионен, спектрален анализатор

.

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Аграрен университет - Пловдив

.

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Аграрен университет – Пловдив – по десет обособени позиции

.

Доставка на компютърна техника за нуждите на Аграрен университет – Пловдив

.