Състав

Кариерен специалист
Радка Петрова – гл. експерт 
Email: career@au-plovdiv.bg
Сл. тел.: 032 654 383