Курсове

 • Професионален потребител на продукти за растителна защита;
 • Агроекология;
 • Вътрешен одитор ISO 9001:2008;
 • Вътрешен одитор – НАССР;
 • Статистика и експериментален дизайн;
 • Счетоводство и контрол;
 • Екологично фермерство;Биологично земеделие;
 • Фермерство-производство на растителна продукция;
 • Производство на лозов посадъчен материал;
 • Създаване и отглеждане на нови лозя;
 • Производство на овощен посадъчен материал;
 • Създаване и отглеждане на нови овощни насаждения;
 • Съхраняване и  окачествяване на зърно;
 • Градинарство; 
 • Овощарство; 
 • Лозарство; 
 • Цветарство;
 • Технология на отглеждането на овощни култури;
 • Технология на Отглеждането на технически култури;
 • Овцевъдство;
 • Козевъдство; 
 • Пчеларство; 
 • Бубарство и черничарство;
 • Технология на млякото и млечните продукти;

ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСОВЕ СЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТ:
„Удостоверение“

ОСВЕН ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ ЦЕНТЪРЪТ МОЖЕ ДА ОРГАНИЗИРА И ДРУГИ ТАКИВАВ ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО