Специализации / дългосрочни/

  • Педагогика  /за придобиване на квалификация „учител“/;
  • Икономика и външна търговия със  ССС;
  • Външно и вътрешно озеленяване и дизайн;
  • Компютърни системи и технологии;
  • Растителна защита и торене;
  • Обща агрономия;


ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕ ИЗДАВА ДОКУМЕНТ:
„Свидетелство за професионална класификация“