Professor Radoslav Andreev PhD

Contacts

Work time:

Subjects taught:

  • Прогноза и сигнализация
  • Обща ентомология
  • Фитосанитарен мониторинг и експертиза на неприятели
  • Контрол на неприятели при биоземеделие
  • Неприятели в градска среда
  • Интегрирана растителна защита

Publications:

Cititation

Send request