професор д-р Радослав Андреев

За контакти

Приемно време:

Преподавани Дисциплини:

  • Прогноза и сигнализация
  • Обща ентомология
  • Фитосанитарен мониторинг и експертиза на неприятели
  • Контрол на неприятели при биоземеделие
  • Неприятели в градска среда
  • Интегрирана растителна защита

Публикации:

Цитиране

Изпратете вашето запитване