Associate Professor Minko Georgiev PhD

Contacts

CV

Subjects taught:

  • Международен бизнес
  • Търговско право
  • Европейско законодателство
  • Търговска политика
  • Специализиращ курс по търговска политика на аграрната фирма
  • Аграрно право
  • Законодателство в растителната защита

Publications:

PhD Degree

Send request