доцент д-р Минко Георгиев

За контакти

Автобиография

Преподавани Дисциплини:

  • Международен бизнес
  • Търговско право
  • Европейско законодателство
  • Търговска политика
  • Специализиращ курс по търговска политика на аграрната фирма
  • Аграрно право
  • Законодателство в растителната защита

Публикации:

Докторанти

Изпратете вашето запитване