Associate Professor Stefan Shilev PhD

Contacts

Work time:

Subjects taught:

  • Технологии за преработка на твърди отпадъци
  • Микробиология
  • Управление на отпадъците
  • Технологии за пречистване на флуиди и оползотворяване на отпадъци

Publications:

PhD Degree

Send request