доцент д-р Стефан Шилев

За контакти

Приемно време:

Преподавани Дисциплини:

  • Технологии за преработка на твърди отпадъци
  • Микробиология
  • Управление на отпадъците
  • Технологии за пречистване на флуиди и оползотворяване на отпадъци

Публикации:

Докторанти

Изпратете вашето запитване