Professor Mariyana Nakova DSc

Contacts

Work time:

Subjects taught:

  • Прогноза и сигнализация на болестите и неприятелите
  • Специална фитопатология
  • Специална фитопатология - полски култури
  • Специална фитопатология - зеленчукови и трайни култури
  • Интегрирана растителна защита
  • Биотехнологични методи в растителната защита

Send request