професор д.н. Марияна Накова

За контакти

Приемно време:

Преподавани Дисциплини:

  • Прогноза и сигнализация на болестите и неприятелите
  • Специална фитопатология
  • Специална фитопатология - полски култури
  • Специална фитопатология - зеленчукови и трайни култури
  • Интегрирана растителна защита
  • Биотехнологични методи в растителната защита

Изпратете вашето запитване