Търгове

Обява

Аграрен университет - гр. Пловдив отдава под наем за срок от 7 години част от  имот  публична държавна собственост, разположен на бул. „Санкт Петербург“, между общежития – Чайка 2 и Чайка 3, с обща площ от 50 кв.м., ведно с постройка.

Обява

Аграрен Университет – Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, за поставяне на  „Вендинг автомати за продажба на топли напитки“

Обява

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – Част от имот публична държавна собственост по АПДС №3453/11.05.2000г., представляващ  обособена част от 200 кв.м. неизползвана земя находящ се в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, местност „Бей кър” – пътя за с. Ягодово, имот №004006, предназначен за стопански нужди – база за гресиране на МПС. 

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г. на недвижим имот, „Гаражна клетка” с полезна площ от 21 кв.м., представляваща част от „Гаражни клетки 5 броя” находящи се в землището на село Брестник, Община „Родопи”.

Обява

Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев № 12, на основание чл.16, ал. 2  и чл. 19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 г., на следният недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по АПДС № 6628/2007 г., представляващ  обособена част от 130 кв.м. земя находяща се в гр. Пловдив, района на Аграрен университет-Пловдив, срещу блоковете, намиращи се в района на  бившата „Мототехника“. 

Обява

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – Част от имот публична държавна собственост по АПДС №3453/11.05.2000г., представляващ  обособена част от 200 кв.м. неизползвана земя находящ се в . Пловдив, ж.к. Тракия, местност „Бей кър” – пътя за с. Ягодово.