Търгове

Обява

Аграрен Университет – гр. Пловдив обявява  търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по Акт за публична държавна собственост №3318/13.04.2018 г., представляващ  обособени част от имота, а именно – Двуетажна масивна сграда»

​Аграрен Университет – Пловдив обявява търг за поставяне на Вендинг автомати за продажба на топли напитки

Аграрен Университет – Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, за поставяне на „Вендинг автомати за продажба на топли напитки“.

Обява

Аграрен Университет – Пловдив, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от имот публична държавна собственост, по отделни позиции.

Обява

Аграрен университет-гр.Пловдив отдава под наем за срок от 5 години – част от  имот  публична държавна  собственост, управляван от Аграрен университет – гр. Пловдив, бул. Менделеев №12, описан в акт за публична държавна собственост № 6628/2007 г., представляващ сграда (необорудван остъклен павилион) с идентификатор №56784.540.1046.37 – (145-147 кв.м.), предназначен за стопански нужди.

Обява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 г., на следния недвижим имот: част от имот публична държавна собственост по Акт №6627/24.10.2007 г., представляващ  обособена част от неизползвана земя /част от поземлен имот 56784.540.1046/ - 2180 кв.м., находящ се в района на Университета.

Обява

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния недвижим имот: Част от имот публична държавна собственост по Акт №3452/11.05.2000 г.