Network for effective knowledge transfer on safe and economic wastewater reuse in agriculture in Europe - SUWANU

SUWANU EUROPE се основава на предишния проект на ЕС: SuWaNu – Устойчиво пречистване на водата и повторно използване на хранителни вещества, чиято основна цел беше разработването на нови стратегии за повторна употреба на вода, способни да решат проблемите, свързани с недостига на вода и по-високите цени на торовете. SUWANU EUROPE е замислен като нов инструмент за подобряване на практическото приложение на резултатите от научните изследвания и опита за напояване с регенерирана вода в селското стопанство.