Икономика на предприятието

Цел на курса "Икономика на предприятието" е предприятието в най-общ смисъл, независимо от отрасловата му принадлежност. Изучават се икономическите явления и процеси и техните специфични проявления в стопанските организации.