Карантина на растенията

Основната задача на растителната карантина е да опазва територията на дадена страна от проникването на карантинни вредители и да се организират мероприятия за ограничаване на по-нататъшното разпространение и за ликвидиране на влезлите в страната карантинни неприятели.

Изучаваната дисциплина има за цел да даде основни познания по икономически най-важните карантинни вредители.