Административноправен отдел

Членове

Венелин Цеков - Юрисконсулт

Александра Вълчанова - Финансов контрольор

Любица Кирацулева - Човешки ресурси

Константин Димов - Длъжностно лице по защита на личните данни

Маргарита Диклиева - Деловодител