Комисия по етика

Комисията по етика се състои от 4 представители на преподавателите (по един от всеки факултет) и 1 представител на служителите. 

ПРАВИЛНИК