Синдикални организации

КНСБ

доц. д-р Екатерина Вълчева

КТ Подкрепа

доц. д-р Манол Даллев