Състав

Ръководител

Росица Христева

Членове

Иванка Налджиян

Цветелина Гешева

Катя Терзиева

Радостина Димитрова

Мария Мурджева

Мария Савкова

Антоанета Филипова