Състав

Ръководител

Иванка Налджиян

Членове

Александра Кърпачева

Цветелина Гешева

Радостина Димитрова

Антоанета Филипова

Веселина Вълкова

Силвана Георгиева