Централна комисия по качеството

Състав:

Мениджър по качеството - доц. д-р Георги Комитов

проф. д-р Виолина Ангелова

доц. д-р Любка Колева-Вълкова

доц. д-р Галя Добревска

доц. д-р Велика Кунева

гл. ас. д-р Красимира Аврамова

гл. ас. д-р Крум Христов

Елеонора Делева - гл. експерт, ФРЗА

Христо Козаров - Председател на Студентския съвет на АУ