Акредитация и рейтинг

Аграрният университет е акредитиран през 2013г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2019г.


2Z1A0309.jpg#asset:1145


au4.jpg#asset:1719