Акредитация и рейтинг

Аграрният университет е акредитиран през 2019г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,61 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2025г.

acreditation_2019_web.jpg#asset:5382


Акредитации през годините

  • 2013 г.

2Z1A0309.jpg#asset:1145


au4.jpg#asset:1719