Акредитация и рейтинг

Аграрният университет е акредитиран през 2019г. от Националната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,61 по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 2025г.

acreditation_2019_web.jpg#asset:5382


Съгласно Рейтинговата система на висшите училища в България Аграрен университет - Пловдив е безспорен лидер в професионални направления:

- Растениевъдство - 2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023

- Растителна защита - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

- Животновъдство - 2016, 2017, 2018, 2019Акредитации през годините

  • 2013 г.

2Z1A0309.jpg#asset:1145