Покана до членовете на ОС


2024

Заповед конституиране на ОС на АУ 2024г.

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 07.03. 2024 г.

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 22.02.2024 г.

Отчет на Ръководството на АУ за 2020 - 2024 г.

Отчет Контролен съвет, мандат 2020 - 2024г.

2023

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 06.04.2023 г.

Отчет на Ръководството на АУ 2022 г.

Правилник за устройството и дейността


2022

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 21.04.2022 г.

Отчет на Ръководството на АУ 2021 г.


2021

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 21.05.2021 г.

Отчет на Ръководството на АУ 2020 г.

Отчет Контролен съвет - 2020 г.

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Аграрния университет – Пловдив


2020

Заповед за конституиране на ОС

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 07.02.2020 г.

Отчет на Ръководството 2016 - 2019 г.

Отчет на Контролен съвет 2016 - 2019 г.

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 21.02.2020 г.

ПРОГРАМА за управление и развитие на Аграрен университет – Пловдив за периода 2020-2024 г. на кандидата за Ректор -

 проф. д-р Христина Янчева


ИЗБОРИ МАНДАТ 2020 - 2024

Резултати от избори на:2018

Заповед за конституиране на ОС

Списък на  членовете на ОС за  18.12.2018 г.

Покана до членовете на ОС за свикване на ОС на дата 25.04.2019 г.