Ректорско ръководство

Ректор

доцент д-р Боряна Иванова

Заместник-Ректор по учебна дейност и следдипломна квалификация

професор д-р Тоня Георгиева

Заместник-Ректор по научна и международна дейност

професор д-р Димо Атанасов

Главен секретар Институционално сътрудничество и комуникации

професор д-р Светла Янчева

Главен секретар Проектна дейност и бизнес партньорства

професор д-р Вили Харизанова

Главен секретар Качество и акредитация

професор д-р Васил Николов

Помощник-Ректор

Величко Родопски

Секретар

Звездомира Господинова