Съвет на настоятелите на Аграрен университет – Пловдив

Академичният съвет при АУ – Пловдив на свое редовно заседание от 04.06.2018 г., Протокол № 13, избра членовете на Съвета на настоятелите, съгласно Чл. 35а от ЗВО.

Съвет на настоятелите на Аграрен университет – Пловдив

Председател:

СТЕФАН ДИМИТРОВ 
Прокурист на „Неохим“ – Димитровград 

Членове:

ВАНЯ ГОРЧЕВА 
Мениджър на BASF за България, отдел „Растителна защита“

ГЕОРГИ КАТРАНДЖИЕВ 
Агробизнесмен

ЧАВДАР ДОЧЕВ 
Управител на фирма „Пионер – семена“  за България, Румъния, Молдова и Сърбия 

РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ 
Собственик на „Винзавод Асеновград“ 

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ 
Началник на кабинета на Министъра на образованието и науката – определен от Министъра на образованието и науката

АТАНАС КУНЧЕВ 
Изпълнителен директор на Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) – определен от Студентския съвет на АУ