Съвет на настоятелите на Аграрен университет – Пловдив

Aкадемичният съвет при АУ – Пловдив на свое редовно заседание с Протокол № 13/17.07.2020 г., избра членовете на Съвета на настоятелите, съгласно чл. 35а от ЗВО.

Съвет на настоятелите на Аграрен университет – Пловдив

СТЕФАН ДИМИТРОВ  
Изпълнителен директор „Неохим“ – Димитровград

ТАТЯНА МИХАЙЛОВА 
Изпълнителен директор „Екофол АД“

ГЕОРГИ КАТРАНДЖИЕВ  
Агробизнесмен

ЧАВДАР ДОЧЕВ 
CORTEVA Agriscience

РОСЕН ЧАТАЛБАШЕВ 
Винзавод Асеновград

акад. Атанас Атанасов 
представител на Министъра на образованието и науката 

АНГЕЛИНА ТОПЧИЕВА 
главен секретар  на община Пловдив, определена от Кмета на община Пловдив 

ИВО КУМАНОВ 
Управител на „НИК Електроникс“ ООД , определен от Студентския съвет