Възможности за кандидатстване

Национални програми и организации, публикуващи конкурси:

ОрганизацииПредстоящи конкурси
Научен портал на Министерство на образованието и науката (МОН)
МОН – Проекти и програми – национални и международни – база-данни със сайтове на организации
МОН – подробна информация за конкурси
МОН - Изпълнителна агенция  "Оперативна Програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
МОН – Национален портал „Наука-бизнес“
МОН – Фонд Научни Изследвания – информация за конкурсиПокана за набиране на проектни предложения
Актуализирана Пътна Карта за научна инфраструктура на МОН (2017-2023)
Страница за структурните фондове в България
Фондация Америка за БългарияСледващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години
Програма INTERREG
CORE Organic

Международни Програми и организации:

ОрганизацииПредстоящи конкурси
Страница на Европейската Комисия за проекти в Наука и ИновацииПокани - програма Хоризонт
Европейска комисия - конкурс за проектни предложения за 2020 г. по програмата LIFE
ФНИ – конкурси за международни проекти в рамките на ERA-NET
Европейска комисия – Joint Research Centre
ENRD – European Network for Rural Development
EIP-AGRI – възможност за абониране
Europamedia – бюлетин с информация за конкурси за Европейски проекти и програми и трейнинг
Research Foundation Flanders (FWO)
European Commission CORDIS
Финансиране на проекти от Европейската Комисия в областта на околната среда
Институт за агростратегии и иновации
Innovation NorwayПокана за набиране на проектни предложения
Финансов механизъм на Европейското Икономическо Пространство; Норвежки Финансов механизъмПокана за нaбиране на проектни предложения
Интернет-страници на чуждестранни посолства в България


Допълнителна информация:

ОрганизацииПредстоящи конкурси
ERA-LEARN: Candidates for European Partnerships
ERA-LEARN: Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe
European Institute for Innovation & Technology (EIT) - Food
FAO Agroecology Newsletter
European Food Safety Agency
Green Chem (global green chemistry network)
IFOAM Organics International
Pesticide Action Network Europe