Публични лекции при придобиване на Академична длъжност

Във връзка с изискванията на Правилника за прилагане на ЗРАС в Аграрен университет:


проф. д-р инж. Стоян Ишпеков - "Машини и технологии за прибиране на сусам в България"

21.09.2021 г. от 9:00 часа в зала 2, катедра Механизация 


доц. д-р Атанас Вучков - ”Местните породи кози в България – интересни, но малко познати“

20.07.2021 г. от 11:30 часа в ІА аудотирия, ФА


доц. д-р Виолета Вълчева - "Киселинността на почвите-специфично качество или мелиоративен недостатък"

15.07.2021 г. от 13.00 часа в Почвения музей


доц. д-р Николай Минев - ”Листното торене – основен фактор за повишаване на добивите и качеството при лавандула (Lavandula angustifolia Mill.)”

06.07.2021 г. от 13:00 часа в ІА аудитория, ФА


доц. д-р Аньо Митков - ”Възможности за химичен контрол на плевелите в слънчоглед”

01.07.2021 г. от 8:00 часа в 7 аудитория, ФРЗА


проф. д-р Христофор Кирчев - ”Тритикале – култура на бъдещето”

21.06.2021 г. от 10:00 часа в ІІІ Аудитория, ФА