Публични лекции при придобиване на Академична длъжност

Във връзка с изискванията на Правилника за прилагане на ЗРАС в Аграрен университет:


проф. д-р Виолета Дириманова - „Ролята на консултанските услуги за развитие на малките земеделски производители в България“ на 19.04.2024 год. от 10:00 часа в ЦДО.


проф. д-р Людмила Николова - „Диверсификация на видове хидробионти в аквакултурата – значение, цели и задачи. Екологични проблеми с инвазивни видове във водните екосистеми“ на 29.03.2024 год. от 10:00 часа в аудитория № 222 на ФА.


доц. д-р Красимира Аврамова - „Тенденции в развитието и използването на ресурсите на бубарството“ на 15.03.2024 год. от 11:00 часа в 222-ра зала на катедра „Животновъдни науки“ при Аграрен университет.


доц. д-р Нешо Нешев - „Аспекти при отглеждането на хербицид-толерантни земеделски култури“ на 21.02.2024 год. от 13:00 часа в ІІІ-та аудитория при Аграрен университет.


проф. д-р Димо Атанасов - "Ролята на иновациите за икономическото развитие на селското стопанство" на 21.12.2023 год. от 09:30 часа в 5 - та зала на Деканат по икономика.


доц. д-р Пламен Зоровски - "Подходи за опазване на агроекосистемите"

20.12.2023 год. от 10:00 часа в зала № 3 на катедра Агроекология и ООС.


проф. дн Петър Борисов - "Управление на конкурентоспособността чрез принципите на кръговата икономика"

15.12.2023 год. от 11:00 часа в зала ЦДО на Аграрен университет


проф. д-р Светла Янчева - "Приложение на биотехнологични методи в селекцията на растенията"

16.12.2022 год. от 11:30 часа в зала 104 на НУК при Аграрен университет


доц. д-р Мариян Янев - "Оптимизиране на химичния контрол на плевелите при пшеница"

18.10.2022 г. от 13:00 часа в IV аудитория


доц. д-р Радост Петрова - "Методи за определяне времето за напояване"

29.04.2022 г. от 10:00 часа в 22 зала на ФЛГ


доц. д-р Боян Сталев - „Диверсификация на финансовите източници и технологични решения при отглеждането на винени лозови насъждения с производство на вторични продукти“

15.04.2022 г. от 9:00 часа в VIII  аудитория 


доц. д-р инж. Манол Даллев - „Машини за обработка на почвата с активни работни органи“

01.04.2022 г. от 10:00 часа в IX аудитория 


проф. д-р инж. Стоян Ишпеков - "Машини и технологии за прибиране на сусам в България"

21.09.2021 г. от 9:00 часа в зала 2, катедра Механизация 


доц. д-р Атанас Вучков - ”Местните породи кози в България – интересни, но малко познати“

20.07.2021 г. от 11:30 часа в ІА аудотирия, ФА


доц. д-р Виолета Вълчева - "Киселинността на почвите-специфично качество или мелиоративен недостатък"

15.07.2021 г. от 13.00 часа в Почвения музей


доц. д-р Николай Минев - ”Листното торене – основен фактор за повишаване на добивите и качеството при лавандула (Lavandula angustifolia Mill.)”

06.07.2021 г. от 13:00 часа в ІА аудитория, ФА


доц. д-р Аньо Митков - ”Възможности за химичен контрол на плевелите в слънчоглед”

01.07.2021 г. от 8:00 часа в 7 аудитория, ФРЗА


проф. д-р Христофор Кирчев - ”Тритикале – култура на бъдещето”

21.06.2021 г. от 10:00 часа в ІІІ Аудитория, ФА