Внедрителски договори

ПроектВъзложителиРъководител
71/2020 Консултантски услуги и методична помощ в посеви от царевица на фирмата в Северна и Южна БългарияПионер Семена България ЕООД /Кортева Агрисайънс Б-я ЕООДпроф. Мая Димитрова
62/2020 Проучване върху ефикасността и селективността на хербицидни препарати и комбинации при царевицаПионер Семена България ЕООД /Кортева Агрисайънс Б-я ЕООДпроф. Мая Димитрова
58/2020 Оценка ефективността на биостимуланти при царевица и слънчогледАГРЕДО ЕООДпроф. Андон Василев
анекс 11/2019 Технология за почвено и листно торене на лавандула, чрез употреба на продукти на фирмата-за покупка на материали за култиваторТимак агро България ЕАДгл. ас. Николай Минев
55/2020 Изпитване на РХС и БСК на породи /хибриди копринена пеперудаИАСАСпроф. Димитър Греков
55/2020 Лабораторни изпитвания на продукти по проби от възложителяТимак агро България ЕАДд-р Александър Пелтеков
50/2020 Изпитване на схеми за листно торене на слънчоглед чрез употреба на нови продуктиТимак агро България ЕАДгл. ас. Николай Минев
49/2020 Изпитване на схеми за листно торене на царевица чрез употреба на нови продуктиТимак агро България ЕАДгл. ас. Николай Минев
48/2020 ХЕРБИТУРАРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС -ФРАНЦИЯпроф. Тоньо Тонев
47/2020 ХЕРБИТУРАРИСТА ЛАЙФСАЙЪНС -ФРАНЦИЯпроф. Тоньо Тонев
46/2020 ЦЦПФЕРТИНАГРО БЪЛГАРИЯ АДпроф. Тоньо Тонев
43/2020 ХЕРБИТУРЕКОФОЛ АДпроф. Тоньо Тонев
42/2020 ХЕРБИТУРАГРИБУЛ ЕООДпроф. Тоньо Тонев
40/2020 Регистрационни опити с хербициди при пшеница и ечемикSAS DOW AGROSCIENCE EXPORT SA-ФРАНЦИЯпроф. Тоньо Тонев
39/2020 Регистрационни опити с хербициди при слънчогледSAS DOW AGROSCIENCE EXPORT SA-ФРАНЦИЯпроф. Тоньо Тонев
26/2020 Парцелни полски опити с пшеница по Хербитур в УОВБФМС АГРО БЪЛГАРИЯ ЕООДпроф. Тоньо Тонев
25/2020 Изпитване на сортове пшеница на фирмата при третиране с торове и биостимулатори в УОВБАГРОНОМ 1 ХОЛДИНГ ЕООДпроф. д-р Иван Янчев
12/2019 Договор за покупка на услуги Агро иновейшън интернешънъл САСАГРО ИНОВЕЙШЪН ИНТЕРН. ФРАНЦИЯгл. ас. Н. Минев
10/2019 Полски опит с 5 хибрида рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
9/2019 Полски опит с 5 хибрида рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
5/2019 Консултантски услуги и методична помощ при извеждане на производствени опити с хибриди царевица на фирма Пионер в Североизточна БългарияПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
4/2019 Да се проведе проучване върху ефикасността и селективността на хербицидни препарати  и комбинации при царевица, хибриди на ПионерПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
3/2019 Да се изведе полски опити с културите: царевица, слънчоглед и пшеница. Влияние на листно прилагани препаратиМеДи плюс Р ООДпроф. Ив. Янчев
2/2019 Договор за покупка на услуги Агро иновейшън интернешънъл САСАГРО ИНОВЕЙШЪН ИНТЕРН. ФРАНЦИЯгл. ас. Н. Минев
1/2019 Да се проследи влиянието продуктите на Тимак Агро върху развитието на слънчоглед  в условията на воден стресАГРО ИНОВЕЙШЪН ИНТЕРН. ФРАНЦИЯгл.ас. Н. Минев
17/2018 Изпитване на 5 хибрида рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
16/2018 Изпитване на 5 хибрида рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
11/2018 Пионер семена България ЕООД. Залагане на полски опити в УОВБ на АУ-Пловдив, с цел изпитване на царевица, слънчоглед, рапица и други семена, предоставени от ВъзложителяПионер семена Б-я ЕООДпроф. Д. Греков
10/2018 Технология за почвено и листно торене на лавандула, чрез продукти на Тимак Агро БългарияТимак агро България ЕАДгл.ас. Н. Минев
8/2018 Установяване на ефекта на органичните и органо-минерални торове Italpollina, Guanito, Sonar върху продуктивността при пшеницаАгроном 1 Холдинг ЕООДгл. ас. Н. Минев
7/2018 Установяване влиянието на листно прилагани препарати при царевица, слънчоглед и пшеницаМеДи плюс Р ООДпроф. Ив. Янчев
4/2018 Вегетативен метод за размножаване на жълт смилСакар Гея ЕООДпроф. Ив. Янчев
3/2018 Влияние на торенето и нови хербицидни препарати върху растежа, добива и заплевеляването при хибрид царевица на фирма ПионерПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
2/2018 Консултантски услуги и методична помощ при извеждане на демонстрационни опити с хибриди царевица на фирма Пионер в Южна БългарияПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
1/2018 Консултантски услуги и методична помощ при извеждане на демонстрационни опити с хибриди царевица на фирма Пионер в Северна БългарияПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
17/2017 Полски опити с пшеницаЛебозол Б-я ООДдоц. А. Севов
15/2017 Полски опит с хибриди рапицаПионер семена Б-я ЕООДдоц. Ж. Тодоров
14/2017 Полски опит с хибриди рапица
Пионер семена Б-я ЕООД
доц. Ж. Тодоров
13/2017 Полски опит с хибриди рапица
Пионер семена Б-я ЕООД
доц. Ж. Тодоров
2/2017  Консултантски услуги и методична помощ - Северна БългарияПионер семена Б-я ЕООДпроф. М. Димитрова
15/2016 Създаване на парафинови книжкиЛустро кеър ООДгл. ас. Д. Гънчев
14/2016 Разработване на паста и боя за производствени нуждиЛустро кеър ООДгл. ас. Д. Гънчев
Лабораторен комплексСтопански организации от БългарияАграрен университет - Пловдив