Втора среща по проектa

Резултати от втората среща по проект „Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe” (Изграждане на ключови способности и пегдагогиката на Висшите народни училища в Европа на XXI век)

Втората среща по проекта се проведе в Полша, село Grzybów, местоположението на координатора на проекта НПО Ziarno. Тази среща беше комбинирана с провеждането на първото предвидено в проекта събитие за мултиплициране (разпространение) на резултатите от проекта. Това мероприятие се проведе в рамките на ежегодно организирания от асоциация Ziarno семинар наречен „Добър урожай” (Good Harvest). Т На двусдневния семинар присъстваха 160 участници – биологични производителиот Полша, специалисти по биологично земеделие, съветници в земеделието и сродни организации от Хърватия, Унгария, Германия, Дания, Италия и други държави.

На семинара бяха представени интересни доклади, проведоха се обсъждания на практически въпроси интересуващи производителите. Представителите на Аграрния университет (проф Христина Янчева и доц Иван Манолов) взеха активно участие в работата на семинара и отговориха на въпроси зададени от полски фермери. 

Партньорите по проекта от Полша и Германия запознаха присъстващите с разработения учебен план по биологично земедедлие за училища от типа Folkhighschool и разпределението на учебните модули за 2те години от обучение на студентите. Първият курс на обучение трябва да започне в края на месец август 2015 година.

След приключване на семинара някои от участниците посетиха биологичните стопанства на Мирослав Ройек, отглеждащ млечни крави и зеленчуци, както и стопанството на Ева и Петер Стратенверт произвеждащи хляб и сладкиши в собствената си пекарна и кашкавал в мандрата си.
 
През третия ден от срещата партньорите по проекта обсъждаха някои подробности по подготвяния учебен план по биологично земеделие, както и социалните ключови умения, които трябва да придобият участниците в обучението. Набелязаха се непосредствените задачи, които трябва да извърши всеки един партньор по проекта. Денят завърши спосещение на класически концерт в катедралата на древния полски град Плоцк.