Първа среща по проекта

Първа среща по проект „Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe” (Изграждане на ключови способности и пегдагогиката на Висшите народни училища в Европа на XXI век)

На първата среща по проекта участваха 5 представители на Аграрен университет Пловдив:

  • доц. д-р Иван Манолов, ръководител на проекта от българска страна 
  • проф. д-р Христина Янчева
  • доц д-р Атанаска Стоева
  • гл. ас. д-р Димо Атанасов
  • гл. ас. д-р Красимира Аврамова

Домакини на първата среща бяха представителите на университета University of Applied Science в град Еберсвалде, Германия

В първата среща участваха представители на всички партньори от проекта, трима души от домакините от университета в Еберсвалде, четирима представители на координаторите на проекта от неправителствената организация „Ziarno”, Полша, две представителки на община Плоцк Полша, на трима прердставители от Kashubian Folk High School от района Kaszuby, Полша и по един представител от колежа Brenderup Højskole, Дания и от Verein für biol. dyn. Landwirtschaft, Швейцария.  

Срещата започна с представяне на хората и на организациите участващи в проекта. Ева Стратенверт от НПО Ziarno, представи основните цели на проекта и резултати, които трябва да се постигнат. С пари от датска фондация, НПО Ziarno, строи нова сграда за училище от типа Folkhighschool и общежитие към него. В рамките на настоящия проект трябва да се разработи учебна програма и да се напише учебник по Биологично земеделие за курсистите за новостроящото се училище. Учебната програма и учебника трябва да бъдат готови до края на лятото на следващата година, тъй като през есента ще започне първият курс със студенти по новата програма.

Освен с горе споменатите задачи, Аграрният университет е отговорен и за разпространението на всички резултати от проекта сред обществеността, образователните институции и министерството на образованието.

По време на срещата бяха организирани посещения на училище от типа Folkhighschool в района на гр. Потсдам, на седалището на асоциацията на училищата Folkhighschool в Германия, което се намира в сградата на Хумболтовия университет в Берлин. Посетени бяха две ферми в провинция Брандербург. Първата беше малка семейна биологична ферма, в която се отглеждат кокошки за яйца и зеленчуци, а втората е голяма био-динамична ферма отглеждаща крави, кози и произвеждаща млечни продукти. Фермата разполага с магазин, в който се продават разнообразни продукти произведени по правилата на био-динамичното земеделие. Беше посетено средно професионално училище, което обучава специалисти в различни области – строители, дърводелци, озеленители и др.