Национални научни програми, финансирани от МОН

ПроектВодеща организацияРъководител от АУПартньори
ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“Аграрен УниверситетПроф. д-р В. ПоповУХТ-Пловдив, ССА, СУ. БАН, ТрУ-Ст. Загора
ННП „РЕПРОБИОТЕХ“Тракийски Университет - Ст. ЗагораПроф. д-р В. Николов
ННП “ Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените на климата в България”Аграрен УниверситетДоц. д-р Д. ИвановаНИМХ, ТрУ - Ст. Загора
ННП „Млади учени и постдокторанти“Аграрен УниверситетДоц. д-р Б. Иванова