Национални научни програми, финансирани от МОН

Тракийски Университет - Ст. Загора

ПроектВодеща организацияРъководител от АУПартньори
ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“Аграрен УниверситетПроф. д-р В. ПоповУХТ-Пловдив, ССА, СУ. БАН, ТрУ-Ст. Загора
ННП „РЕПРОБИОТЕХ“Тракийски Университет - Ст. ЗагораПроф. д-р В. Николов
ННП “ Усъвършенстване на системите за поливно земеделие в съответствие с промените на климата в България”Аграрен УниверситетДоц. д-р Д. ИвановаНИМХ, ТрУ - Ст. Загора
ННП „Млади учени и постдокторанти“Аграрен УниверситетДоц. д-р Б. Иванова
ННП "Интелигентно растениевъдство"Аграрен университетпроф. д-р В. ПоповТрУ- Ст. Загора, ИИКТ, ИМх, ССА, ВВМУ, РУ, НИМХ, РСТ
ННП "Интелигентно животновъдство"Тракийски университет - Ст. Загорапроф. д-р В. Николов
НПК "Плантхелт"Аграрен университетпроф. д-р В. ПоповТрУ- Ст. Загора, ИГ - БАН
CAPBIO4BGАграрен университетпроф. д-р  В. Попов