Проекти на центрове на АУ, финансирани от външни източници

ПроектВодеща организацияРъководител от АУФинансираща организация
AGR.0047.20150108 - Съвременна наука за модерно земеделие /СНМЗ/Аграрен университет- Пловдивгл.ас. Зв. ЖелевФондация Америка за България
Център за интегрирано управление на болести по растенията Аграрен университет- Пловдивгл.ас. Зв. ЖелевБАСФ Б-Я ЕООД, Байер Б-я ЕООД, Синджента Б-я и Сърбия, Дюпон Б-я
проект ХербитурАграрен университет- Пловдивпроф. Т. ТоневДюпон Б-я ЕООД, Лимагрейн Ц.Европа, Монсанто интернешънъл,кл.Б-я, ФМС АГРО Б-Я ЕООД
проект Царевица - царица на полятаАграрен университет- Пловдивпроф. Т. ТоневВП Брандс интернешънъл АД