Проекти, финансирани от Фонд Научни Изследвания (ФНИ)

ПроектВодеща организация / продължителностРъководителПартньори
ДО 02/2- Устойчива промяна в селското стопанство чрез екологично инженерство и оптимално използване на природните ресурси- СТАКАТОАграрен университет
2015 – 2020 г
доц. Т. БилеваИБЕИ-БАН
ДН 04/8-Подобряване на фиторемедиаци-онните практики чрез изучаване на процесите,влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор-растениеАграрен университет
2016 – 2021 г.
проф. В. АнгеловаИнститут по овощарство-Пловдив,  УХТ-Пловдив
ДН 06/1- Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни зърнопроизводителни райони на БългарияАграрен университет
2017-2020 г.
доц. Ст. КръстевУХТ-Пловдив, Добруджански земеделски институт
ДН 16/8- Агробиологично проучване върху действието на биостимуланти и неорганични продукти за биоконтрол при земеделски култури в стресови условияАграрен университет
2017 – 2022 г., с прекъсване
проф. А. Василевняма
ДН 15/11- Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в БългарияИнститут по аграрна икономика-София
2017 -  2021 г.
доц. Д. АтанасовНБУ-София, Аграрен университет- Пловдив
ДН 16/4- Възможности за получаване на екологично чиста плодова продукция от костилкови овощни видове - слива, праскова и черешаИнститут по овощарство-Пловдив
2017 - 2019 г.
 проф. Р. АндреевАграрен университет- Пловдив
ДКОСТ 01/1- Въздушният транспорт в България-фактор за икономическо и социално сближаване на регионитепрограма COSTпроф. Ст. ТодороваАграрен университет- Пловдив
КП-06-Н26/10- Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделиеИнститут по аграрна икономика - София
2018 - 2021 г.
доц. П. БорисовИнститут по животновъдни науки –Костинброд,  Аграрен университет - Пловдив
КП-06-Н26/6- Репродуктивен потенциал,метаболитен и генетичен профил в условия in situ  и  ex situ на видове лечебни растения от българската флора с ресурсен дефицит-научна основа за тяхното отглеждане в култураИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН
2018 - 2021
гл.ас. Ив. СемерджиеваАграрен университет- Пловдив 
КП-06-ОПР03/12- Модел за устойчиво управление на градски почви чрез изграждане на буферни зелени площи около транспортните артерии с цел подобряване качеството на животПловдивски университет
2018 - 2021г.
доц. Ек. ВълчеваАграрен университет- Пловдив 
КП-06 ПН36/1 - Фитохимично изследване на видове от род Pinus и Juniperus от българската флора и оценка на потенциала на eтеричното им масло за биологична и биопестицидна активностАграрен университет
2019 - 2022 г.
гл. ас. д-р Иванка СемерджиеваУниверситет по хранителни технологии, Пловдив (УХТ); Институт по земеделие Карнобат (ССА); Агробиоинститут (ССА) Oregon State University U.S.A. Slovak Agricultural University
КП-06-ПН31/4 - Биологично разнообразие и таксономична структура на сем. Iridaceae Juss. в българската флораАграрен университет
2020 - 2022 г.
доц. д-р Цветанка РайчеваПУ "Паисий Хилендарски"