Проекти, финансирани по Оперативни Програми

ПроектВодеща организацияРъководителПартньори
проект FOCUS
МРРБ  
ОП ИНТЕРРЕГ Балкани-Средиземно море
Region of Peloponnese, Гърция
7 партньори
гл.ас. М.ПетковаПартньор 6: Аграрен университет - Пловдив 
BG16RFOP-002-1.005-0276
Министерство на икономиката
ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
НЕМЕЧЕК ООД - Софиядоц. Д. ИвановаАграрен университет - Пловдив