Класирани проекти и регистър

КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2020 г.

І. Сесия за научни проекти

№ на проектаТемаКатедраНаучен ръководител/ оперативен ръководителФинансиране, лв.
01-20Изолиране и характеризиране на ендофитни микроорганизми и перспективи за приложението им в биологичното земеделиеМикробиолия и екологични биотехнологиигл. ас. д-р Мариана Петкова4000 / 12000
02-20Силов агрегат за агророботМеханизациядоц. д-р инж. Георги Комитов/гл. ас. д-р инж. Ив. Митков6000 / Проектът е с продължителност 1 г.
03-20Сравнително проучване на вегетативни и репродуктивни прояви на някои клонове от сорт СираЛозарствогл. ас. д-р Боян Сталев/ас. Анелия Попова5000 / 15000
11-20Създаване на център за изследване и опазване на аграрните традиции към музейната сбирка на АУ-ПловдивТуризъмгл. ас. д-р В. Сукарев2000


ІІ. Направление „Подкрепа на докторски програми“

ТемаКатедраНаучен ръководителФинансиране, лв.
04-20Направление „Подкрепа на докторски програми“Екология и опазване на екосистемитепроф. д-р Диана Кирин /докт. Петя Захариева1 000
05-20Направление „Подкрепа на докторски програми“Екология и опазване на екосистемитепроф. д-р Диана Кирин /докт. Радослава Захариева1 000
06-20Направление „Подкрепа на докторски програми“ИкономикаПроф. д-р Иван Пенов/ докт. Елка Генова500
07-20Направление „Подкрепа на докторски програми“Обща химияПроф. д-р Виолина Ангелова/докт. Мария Ихтярова500


ІІІ. Инфраструктурни проекти за провеждане на качествени и конкурентноспособни научни изследвания

ТемаКатедраНаучен ръководителФинансиране, лв.
08-20Озеленяване, благоустройство, реконструкция и инвентаризация на дендрологичен парк при Аграрен университет- ПловдивГрадинарстводоц. д-р Валерия Иванова4 000


ІV. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми

ТемаКатедраНаучен ръководителФинансиране, лв.
09-20Студентски спортни дни - 2020ДЕПСИв. Ненкова3 000
10-20Студентско художествено творчество „Букет от националности“Туризъмдоц. д-р Ив. Лулчева4 000