Класирани проекти и регистър

КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2021 г.


І. Сесия за научни проекти

Проектопредложение тема катедра Научен ръководител/ оперативен ръководител Първи рецензент точки Втори рецензент точки Средна оценка точки Финансиране, лв.
1 Дигитални подходи за устойчиво управление наличните генетични ресурси и потенциала на местни форми фасул в контекста на осигуряване протеиновата сигурност на България и Европа Физиология на растенията и биохимия и генетика Гл. ас. Милена Костова 64 65 65 6 000
2 Смесимост на ПРЗ и продукти за биостимулантно действие при зимни житни култури Земеделие и хербология Гл. ас. Нешо Нешев 62 62 62 6 000
3 Молекулярна идентификация, биохимично характеризиране и in vitro изследване наантимикробната активност на представители от род Beauveria срещу фитопатогени Микробиология Ас. Величка Спасова 62 60 61 4 000
4 Определяне количествата на общи полифеноли, флавоноиди, радикална активност,фосфолипиди, метал-свързваща активност, мастнокиселинен състав и аминокиселини в осемвида диворастящи гъби от района на Родопите Ботаника и агрометеорология Доц. Мария Лачева 53 64 59 4 000
5 Адаптиране на подаващ работен орган при прибиране на нахут и соя Механизация Ас. Найден Найденов 54 60 57 2 280
6 Възможности за проучване поведението на коне при свободно нерегулирано отглеждане посредством съвременни технологии за мониторинг Животновъдни науки Гл. ас. Мая Попова 56 57 57 8 000
7 Нови подходи за устойчиво използване и опазване на някои диви видове от сем. Fabaceaе в района на Природен Парк Странджа и техния биологичен потенциал, интегриран в земеделието Растениевъдство Проф. Нуреттин Тахсин 48 61 55 6 000
8 Мехатронно управление за безстепенно задвижване на сеитбената норма Механизация Доц. Димитър Кехайов 48 44 46 4 000
9 Оценка на потенциала на нов природен продукт в маточно насаждение Механизация Гл. ас. Манол Даллев 53 63 58 Не се финансира!


ІІ. Направление „Подкрепа на докторски програми“

Проектопредложение темакатедраНаучен ръководителФинансиране, лв.
1Направление „Подкрепа на докторски програми“Екология и опазване на екосистемитепроф. д-р Диана Кирин /докт. Петя Захариева1 000
2Направление „Подкрепа на докторски програми“Екология и опазване на екосистемитепроф. д-р Диана Кирин /докт. Радослава Захариева1 000
3Направление „Подкрепа на докторски програми“ИкономикаПроф. д-р Иван Пенов/ докт. Елка Генова500
4Направление „Подкрепа на докторски програми“МикробиологияДоц. Стефан Шилев/ докт. Василка  Чопкова500

ІII. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми

Проектопредложение темакатедраНаучен ръководителРецензентиФинансиране, лв.
1Художествено творчески проект "Аграрен университет – Букет от националностиТуризъм Доц. д-р Ив. ЛулчеваУС на ЦНИ3000
2Спорт в Аграрен университет - ПловдивДЕПСДоц. д-р Таня КолеваУС на ЦНИ4000*
3Студентски спортни дни - 2021ДЕПСИв. НенковаУС на ЦНИ3000*

*Решението УС на ЦНИ е да се обединят двата проекта с общо финансиране 4000 лв.!