Акредитирана лаборатория "Лабораторен комплекс за изпитване"

АКРЕДИТИРАНИЯТ ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС за изпитване при Аграрен университет – Пловдив, извършва изпитвания в съответствие с БДС ЕN ISO 17025/2006, както следва:

• Плодове, зеленчуци и продукти от тях. Консерви (стерилизирани) – плодови, зеленчукови.
• Консерви – месни, месо-растителни, рибни и др., приготвени с продукти от животински произход.
• Зърно от житни култури и продукти от преработката на зърно.
• Хляб и хлебни изделия.
• Маслодайни семена.
• Води - питейни, повърхностни, подземни и отпадни.
• Почви.
• Подобрители на почви (органични торове, компости, хумуси, биохумуси и др.).
• Минерални торове.
• Отпадъци.
• Фуражи – комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях.

ОБЩА ОФЕРТА НА УСЛУГИТЕ

ЦЕНИ НА АНАЛИЗИТЕ

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ

ФИШ ЗА ЖАЛБА

СПИСЪК С ДАТИРАНИ ВЕРСИИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СТАНДАРТИЗИРАНИ МЕТОДИ

CERTIFICATEЗа контакти:

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
АКРЕДИТИРАН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ
4000 Пловдив, бул. „Менделеев“ №12

тел.: +359 32 654 467; +359 877 048067
e-mail: lki@au-plovdiv.bg
Ръководител: доц. д-р Николай Минев