Калориметрична лаборатория

Калориметричната лаборатория разполага с микропроцесорен калориметър KL 11 Mikado, механична везана Sartorius, хладилник Bosch и система за охлаждане и затопляне на калориметричния кожух, която прави калориметъра относително независим от околната температура. 

В лабораторията се провеждат изследвания за директно установяване на енергийната стойност на фуражи, екскременти, листно – стъблени остатъци за производство на екобрикети и др. По този начин се улеснява, интензифицира и поевтинява установяването на енергийната хранителност на фуражи/храни за хората, както и на други органични компоненти.

Отговорник лаборатория – проф. Димо Пенков, тел. 0899179744