Лаборатория по микробиологични технологии

Ръководител - доц. д-р Младен Найденов